O NAS
 

Jesteśmy Uczniowskim Klubem Sportowym działającym przy Szkole Podstawowej nr 51 w Lublinie. Działalność rozpoczęliśmy w październiku 2007. Naszym celem jest popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży.

Dlaczego propagujemy pływanie ?

Pływanie jest najzdrowszą dyscypliną sportu - nr 1 wg. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Trening pływacki jest najlepszą formą profilaktyki oraz korekcji wad postawy. Zaangażowanie wszystkich mięśni pływaka uzasadnia powiedzenie, że woda najlepiej rzeźbi ciało. Specyficzny sposób oddychania w pływaniu oraz energia potrzebna do pokonywania oporu wody efektywnie poprawiają wydolność układu krążeniowo - oddechowego. Pływanie hartuje nie tylko ciało ale i umysł ucząc wytrwałości i systematyczności.

W zajęciach grup sportowo – rekreacyjnych w naszym klubie uczestniczą osoby, które nabywają oraz doskonalą swoje umiejętności pływackie.
W sekcji pływackiej UKS 51 swoją przygodę rozpoczynają ci, którzy chcą pójść śladami Otylii Jędrzejczak i Pawła Korzeniowskiego.

Nasi instruktorzy
 


 

Frankowski Damian

.: absolwent Akademii Rolniczej
.: instruktor pływania
.: trener II klasy w pływaniu
.: sędzia pływacki
.: nauczyciel pływania w SP 51
.:
ratownik w SP 51


 

Kubić Piotr

.: absolwent Akademii Wychowania Fizycznego
.: instruktor pływania
.: trener II klasy w pływaniu
.: instruktor ratownictwa WOPR
.: sędzia pływacki
.: kurs pływania osób niepełnosprawnych - koncepcja Halliwick
.: nauczyciel wychowania fizycznego w SP 51


 

Matuszkiewicz Piotr

.: absolwent Akademii Wychowania Fizycznego
.: instruktor pływania
.: trener II klasy w pływaniu
.: ratownik WOPR
.: nauczyciel wychowania fizycznego w SP 51


 

Stec Paweł

.: absolwent Uniwersytetu Medycznego - ratownictwo medyczne
.: instruktor pływania
.: ratownik pracujący w SP 51
 

 

Kozikowski Maciej 

.: absolwent Uniwersytetu Medycznego - ratownictwo medyczne
.: instruktor pływania
.: ratownik WOPR
.:
sędzia pływacki

[do góry]